Edukacija za djecu - projekt "Zelena revolucija"

Naša škola sudjeluje u projektu „Zelena revolucija“ koji je pokrenut od strane društva ZEOS eko – sustav ovlaštenog partnera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom.

Tim povodom nastavnici biologije Igor Petrina i Sanja Malić su održali edukaciju za djecu, gdje su učenike naučili što je to e-otpad, kako se pravilno odlaže i kako se obavlja reciklaža elektroničkog otpada.

Edukacija je provedena u predmetnoj nastavi i u razrednoj nastavi.

U predmetnoj nastavi sudjelovali su učenici 7 razreda, a u razrednoj nastavi učenici 4. a, b, c i d odjela.

Djeca su imala priliku da se pobliže upoznaju sa elektroničkim otpadom i da shvate koliko je on opasan za naš planet Zemlju.

Elektronički otpad je opasan jer u sebi sadrži određene tvari kao što su olovo, živa koji mogu zagaditi okoliš ako završe neadekvatno na odlagalištu te tako utjecati na zdravlje čovjeka.

Zbog toga je važno pravilno odlagati i reciklirati e-otpad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrag