MOJA USKRŠNJA KOŠARICA ZA TEBE

U Osnovnoj školi Vladimira Pavlovića organizirana je humanitarna akcija u kojoj su sudjelovali djelatnici i učenici razredne i predmetne nastave.Prigodne poklone uručili smo majkama i djeci iz Ukrajine koja su smještena u Međugorju.Naše humanitarno djelovanje i razvijanje senzibiliteta djece za ljude u potrebi kontinuirano nastavljamo uvijek kada se ukaže prilika.

Plovit ćemo sigurno kroz svaku oluju,

sve dok je naše srce čisto,

naša nakana gorljiva,

naša hrabrost postojana i

naše povjerenje u Bogu ukorijenjeno.

                                                                                              sv .Franjo Saleški

 

 

Natrag