"Ombudsman u vašoj školi"

U okviru aktivnosti "Ombudsman u vašoj školi", osoblje Odjela za praćenje prava djece održali su radionicu na temu "Djeca i slobodno vrijeme".

Natrag