RASPORED UČIONICA

 

Razredna nastava: (Matična škola)

 

- Gordana Kapular I.a – učionica br.4

- Karolina Buntić I.b – učionica br.9

Ljubica Herceg I.c – učionica br.10

Ljerka Karlušić I.d – učionica br.11

- Manuela Vlahić I.e – učionica br.12

Žana Pehar II.a - učionica br.4

Miro Brajoković II.b - učionica br.9

Sandra Dževlan II.c - učionica br.10

Vesna Raguž II.d – učionica br.11

Senka Erić II.e – učionica br.12

Ziba Repar III.a – učionica br. 2

- Matilda Šutalo III.b – učionica br. 3

Katica Jurković III.c – učionica br.16

Antonela Šajinović III.d – učionica br.17

Anđelika Buntić  IV.a – učionica br.19

- Irena Bule IV.b – učionica br.20

- Nada Mrvalj IV.c – učionica br.21

Zorka Puljić IV.d  učionica br.28

Julijana Bošković IV.e – učionica br.18

Slađana Kožul V.a – učionica br.34

Draženka Matić V.b – učionica br.33

Jelena Limov V.c – učionica br.32

Lenka Šutalo V.d – učionica br.29

 

 

 

 

Predmetna nastava:

Tanja Zurovac  VI.a – učionica br.35

Sanja Malić VI.b – učionica br.38

Nevenka Sulić VI.c – učionica br.34

Mia Blagoje VI.d – učionica br.3

Vesna Lukenda – Nikšić VI.e – učionica br. 50

Ljilja Dodig VI.f – učionica br.51

- Denis Turk VII.a – učionica br.37

- Ante Obad VII.b – učionica br.42

Zdenka Beljan VII.c – učionica br.43

Željana Luburić VII.d – učionica br.44

- Irena Šimović VII.e – učionica br.45

Darinka Doko VII.f – učionica br.49

Miroslav Vidić VIII.a – učionica br.2

Jasna Raguž VIII.b – učionica br.16

Zoran Bukmir VIII.c – učionica br.15

- Martina Jurković – Rako VIII.d – učionica br.17

- Vide Raguž VIII.e – učionica br.18

Arijana Doko IX.a – učionica br.19

Marijana Krmek IX.b – učionica br.20

Marijana Ljubić IX.c – učionica br.21

Nela Čuljak IX.d – učionica br.28

Davor Puljić IX.e – učionica br.29

Gordana Dodig IX.f – učionica br.32

-Mirjana Božić IX.g – učionica br.33

 

 

 

Natrag