RAZVIJ SVOJU KREATIVNOST, POVEŽI SE , PROGRAMIRAJ

Micro:bit je obrazovna neprofitna organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Organizacija je osnovana 2016. god. uz inicijativu BBC-a.

U okviru BBC-ovog projekta Make It Digital učenicima  u Velikoj Britaniji je osigurano milijun micro:bitova.

Naša škola  sudjeluje u programu Škola za 21.stoljeće. Cilj programa je ovladavanje vještinama kritičkog mišljenja i rješavanja problema učenika u dobi od 10 do 15 godina. Pored ovladavanja vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema djeca će usvojiti praktične vještine kodiranja i imati priliku za usavršavanje svojih vještina kroz kodiranje uređaja. 

Stvaranje programa je moguće uz microsoftov uređivač MaceCode. Aplikacija se može instalirati na mobitel i prebaciti program uz pomoć Bluetooth radio veze na micro:bit. Programiranje je moguće uz JavaScript/Block i Python.

Micro:bit posjeduje :termometar , kompas , akcelerator ,bluetooth antenu ,led ekran, konektore, priključke za vanjsko napajanje i tipke. Novije verzije imaju i senzor dodira, mikrofon i zvučnik.

Mogućnosti primjene micro:bita u nastavi su višestruke.

Nastavnica Ljilja Dodig  je koristila micro:bit na satu geografije u okviru lekcije Zemljin zračni omotač za mjerenje temperature. Nakon toga smo mjerili ljubav uz pomoć ljubavnog metra. Sami prosudite koliko se vole učenici 6.f.

Natrag