Vijeće učenika

Vijeće učenika čine predstavnici svih odjela u školi;uglavnom su to predsjednici razreda .

 

Zadatci Vijeća učenika su:

-Promoviranje interesa škole u zajednici u čijem se prostoru nalazi

-Prezentira stavove učenika Učiteljskom vijeću i Školskom odboru

-Potiče angažiranost učenika u radu škole

-Raspravlja o međusobnim odnosima učenika i nastavnika

-Sudjeluje u organiziranju kulturno-zabavnog programa škole

Sudjeluje u predlaganju pohvala i nagrada za učenike koji se ističu u vladanju i učenju

-Organizira radne i humanitarne aktivnosti škole

-Raspravlja o disciplini u školi i sudjeluje u profesionalnom informiranju učenika

 

 

VI. A  Laura Pavlović

VI. B Zvonimir Rebac

VI. C Laura Beno

VI. D Ana Kalfić

VI. E Marija Dragičević

VI. F Bruna Milinković

VII. A Matea Ljuban

VII. B Petra Batarilo

VII. C Marko Vučina

VII. D Robert Brajković

VII. E Marko Soče

VIII. F Katarina Borovac

VIII. A Antea Bošković

VIII. B Rahela Mustapić

VIII. C Karla Bakalar

VIII. D Nikola Raguž

VIII. E Tanja Dadić

IX. A  Draga Lakić

IX. B  Patrik Novaković

IX. C Ljiljana Sušak

IX. D Petra Kukrika

IX. E Manuela Borovac

IX. F Petra Brajković

IX. G Petar Glavaš

 

Predsjednica Vijeća učenika: Manuela Borovac IX. E

Podpredsjednica Vijeća učenika: Draga Lakić IX. A

Zapisničar: Ljiljana Sušak IX. C.

 

Ravnateljica škole:Blaženka Obradović
Koordinator Vijeća učenika: Blanka Karamatić,pedagog