Završen projekt zahvaljujući doniranim sredstvima Dioničkog društva BH TELEKCOM Sarajevo

Obrazovanje ima ulogu pružanja mladim ljudima ključnih znanja i vještinpotrebnih u društvu u kojem ICT kompetencije postaju sve nužnije. Prvi korak k tome je dostupnost interneta u cijeloj ustanovi. Prijavom na Javni poziv Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo naša škola je dobila 10 000,00 KM  za projekt Obrazovanje za život. BH Telecom već tradicionalno svake godine raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava koja se doniraju od ostvarene dobiti kompanije.

Donirana sredstva su utrošena za wi fi i videonadzor u našoj školi. Navedene aktivnosti će omogućiti korištenje suvremenih nastavnih pomagala u nastavi, umrežavanje i sigurnost imovine i osoba koji borave u našoj školi. 

Zahvaljujemo se Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo na doniranim sredstvima.

Opširnije

Završeni radovi na uređenju i opremanju Područne škole Trebižat

Organizacija Out of Area Foundation je 3. srpnja 2023. godine završila uređenje i opremanje Područne škole u Trebižatu i tako omogućila ugodniji i kvalitetniji rad učenicima i njihovim učiteljima.

U znak zahvalnosti učenici su za vrijedne srednjoškolce i profesore iz Nizozemske izveli prigodan program.
Folklorna skupina je pjesmom i plesom pokazala dio naše tradicije , a mladi puhači su poznatim svjetskim skladbama pokazali da je glazba univerzalni jezik koji svi razumijemo.
Vrijednim gostima iz Nizozemske zahvalio je ravnatelj škole Mateo Jovanović kao i učiteljice PŠ Trebižat .
Proteklih šest dana, koliko je trajalo uređenje, ostat će zapamćeni i po zanimljivom druženju gostiju, uprave škole, učenika i učiteljica.
Još se jednom pokazalo kako se kvalitetnom pripravom i suradnjom mogu ostvariti veliki ciljevi, a ovaj naš je ostvaren na zadovoljstvo svih sudionika.

Opširnije

NATJEČAJ

Bosna  i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Osnovna škola Vladimira Pavlovića u Čapljini

Čapljina,Ruđera Boškovića 8,tel.:+ 387 (0) 36 805 095,805 091 ;fax:387 (0)  8o5 o95;e-mail:vladimir.pavlovic9@gmail.com

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22),  odredaba važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K, čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-1220/23 od 07.06.2023. godine i Odluke Školskog odbora ur.broj: 03-02-912/23 od 14lipnja 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na neodređeno vrijeme
knjižničar – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH(“Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to završena odgovarajuća SSS,VŠS ili VSS (dipl. bibliotekar, profesor hrvatskog jezika i književnosti, prof. komparativne književnosti, učitelj ostalih struka po posebnom odobrenju MPZKiŠ). 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

prijava na natječaj,
kratki životopis,
dokaz o stručnoj spremi, 
izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
uvjerenje o položenom stručnom ispitu i položen stručni ispit za višeg knjižničara (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit i ispit za višeg knjižničara), 
uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod MIO/PIO
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao stručna osoba, 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima izvan odgojno-obrazovne ustanove kao stručna osoba (u stručnoj spremi), 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, kao nestručna osoba (izvan stručne spreme), 
potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje).

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 3.srpnja 2023.godine /ponedjeljak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanje, sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22), imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz ostalu dokumentaciju dostave i dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

         

Opširnije

Dodjela priznanja za učenike/ce generacije u školskoj 2022./2023.godini

Danas je održana svečana ceremonija dodjele priznanja učenicima generacije osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
Priznanja je uručio ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a dr.sc Rašid Hadžović.
Našu školu ponosno je predstavljala učenica Lana Šunjić, koja je svojom izuzetnom uspješnošću istaknula vrijednosti koje promoviramo u našoj školi - izvrsnost, strast prema učenju i kreativnost. Lana je primjer svima nama kako se strpljivim radom i neumornim zalaganjem može postići izvanredan uspjeh.
Čestitamo svim učenicima generacije, a posebno našoj Lani, na zasluženim priznanjima. Neka vaša upornost i strast prema učenju nastave biti pokretačka snaga u daljnjem obrazovanju i svim vašim budućim poduhvatima.

Opširnije

Tradicionalni malonogometni turnir u Zvirovićima

Danas, 12.6.2023.godine, je održan malonogometni turnir Zvirovići 2023. koji se tradicionalno održava u sklopu manifestacije Lipanjske zore. Organizatori turnira su Mjesna zajednica Zvirovići i PŠ Zvirovići, a pod pokroviteljstvom Grada Čapljine. Turnir se održao u dvorani Horizonti mira  Zvirovići. Sudjelovali su učenici područnih škola Trebižat,  Zvirovići, Studenci, Gorica-Struge i 4.b centralne škole. Nakon održanog turnira, uz vatreno navijanje, pobijedili su učenici PŠ Trebižat. Učenik  Luka Mlinarević je dobio titulu najboljeg igrača.  Pokal za faire-play pripao je ekipi Čapljine i Andreju Šimoviću iz ekipe Zvirovići /Studenci. Najbolji strijelac bio je Vlado Grgić (Trebižat). Drugo mjesto su zauzeli učenici iz PŠ Struge – Gorica, treći su učenici 4.b a četvrto mjesto dijele učenici Zvirovića i Studenaca.  Nakon odigranih utakmica učenici su se nastavili družiti. Uz roditelje učenika  i žitelje Zvirovića na turniru je nazočio i gradonačelnik dr.Smiljan Vidić.

 

Opširnije

Nagrađeni radovi učenika naše škole

Povodom obilježavanja dana Osnovne škole Lipanjske zoreVišići organiziran je likovni i literarni natječaj u kome susudjelovali učenici naše škole. Literarni uradak naše učenice Laure Jovanović , učenice 9.e , osvojio je treće mjesto .  Učenici 7.razreda naše škole su na satu likovne kulture sanastavnicom Jelenom Grgić izrađivali maketu škole i okolice , iosvojili zasluženo drugo mjesto . Maketa je umanjeni prikaznekog objekta, okolice ili grada. Izrada je započela crtanjemtlocrta, izrezivanjem stiropora, spajanjem i zatim oslikavanjem. Učenici su pokazali veliki interes, želju i volju u ovomkreativnom procesu, kao i timski rad. Treće mjesto u kategoriji likovnih radova pripalo je radu Marije Brajković učenici 8.a razreda .Čestitamo učenicima naosvojenim nagradama.

Opširnije

Forza Berniii 

Dobre vijesti stižu nam iz Italije! 

Na X. Međunarodnom pijanističkom natjecanju "San Donà di Piave" (X. Concorso pianistico internazionale "Città di San Donà di Piave), održanom od 31. svibnja do 4. lipnja 2023. godine, naša talentirana učenica Bernardica Miočević zauzela je vodeće mjesto u kategoriji mladih pijanista. Usred snažne konkurencije iz cijelog svijeta, uključujući pijaniste iz Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Njemačke, Poljske, Finske, Estonije i čak dalekog Japana, Bernardica je zasjala svojim virtuoznim izvedbama te osvojila prvu nagradu u svojoj kategoriji.

Ponosno se divimo činjenici da ova prestižna nagrada dolazi u našu Školu, što svjedoči o visokoj razini glazbenog izvrsnosti koju njegujemo. Bernardica je već treći put ove godine sudjelovala na međunarodnom natjecanju, nakon svojih impresivnih nastupa u Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je također osvojila dvije prve nagrade.

Opširnije